Retour

Zeltkolonie fir eis all I (colonie d’intégration)

L'activité a déjà eu lieu

Normal? Wat ass da schon normal! Bass du rout oder gréng am Gesicht? Fiers du mam Velo oder Rollstull? Et ass ganz egal! Bei eis daerf jiddereen mat, dee gäre laacht, spillt a mat eis een neit Abenteuer wëllt erliewen. Fills du dech prett? Da komm mat!

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.