Retour

Wikinger Weekend

Type d'activité

Weekend Outdoor (1 nuitée – tente / extérieur)
Wann’s du een Abenteurer bass an no engem Erliefnis sichs, dann trau dech a komm mat denge Frënn bei d’Wikinger op Valgarde! An der Taverne an op der Duerfplaz ass ëmmer eng lass a beim grousse Festmahl kanns du däin Iessen och mol mat den Hänn verspeisen. Wann’s du dat a villes méi erliewe wëlls, da mell dech séier un! Mir schlofe mat eise Wikingerfrënn a richtege Wikingerzelter op Feldbetter, ...
Inscription

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Erpeldange-sur-Sûre
Passer la carte