Retour

Spillvakanz

L'activité a déjà eu lieu

Eraspadséiert, eraspadséiert! De Clown Flipo invitéiert dech an deng Frënn mat him zesumme vill flott a spannend Abenteuer zu Befort op der Spillvakanz z’erliewen! A senger Maneg erwaarden dech sensationell Spiller, eemoleg Atelieren a virun allem 10 Deeg voller Spaass an Iwwerraschungen an a ronderëm d’Jugendherberg zu Befort!

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.