Retour

Ouschterkolonie 2

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
L'activité a déjà eu lieu
Wolls du schonn ëmmer eemol op eng riseg Ouschtereeërsich? Deng Ouschtervakanz eng Kéier esou ganz anescht verbréngen? Da bass du bei eis zu Cinqfontaines genau richteg! Hei erwaarden dech 6 Deeg voller verschiddener Aktivitéiten, Atelieren a Spiller! Wann’s du also Loscht hues op eng Woch Abenteuer, Spaass an Iwwerraschungen, da mell dech u fir d’Ouschterkolonie II a verbréng mat eis eng onvergiesslech Zäit! Mir hunn op dëser Kolonie b...

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Cinqfontaines
Passer la carte