Retour

Mam Yuri duerch de Weltall

Type d'activité

Camp (2 nuitées minimum - tente)
L'activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.
Gläich ass et erëm esou wäit: de Yuri flitt nees mat senger Rakéit an de Weltall. Hien a seng Kollege freeën sech op vill nei Abenteuer déi am Weltall op se waarden. Wann‘s de Loscht hues mat op dem Yuri seng nei Rees ze kommen, vill Spaass ze hunn, owes an engem Zelt ze schlofen a lauter flott Saachen ze erliewen, da pak deng Valise a maach dech bereet fir lauter flott nei Erënnerungen. Op dësem Camp schlofe mir a groussen Zelter op Feldbetter. ...
Liste d'attente

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Weicherdange
Passer la carte