Retour

Lëtzebuerger Segelschoul 1

Type d'activité

Camp (2 nuitées minimum - tente)
L'activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.
Du brauchs frëschen Wand an dengem Summer? Dann ass d‘Lëtzebuerger Segelschoul um Stauséi genau dat richteg fir dech. Obs du schonn Erfarung matbréngs oder bis elo nëmmen um Land ënnerwee waars, d‘Segelwochen sinn fir jiddereen do. Tëschent 10 an 17 Joer begréissen mir all Matrous zu op der Base nautique Lultzhausen. 5 Deeg laang entdecken mir daagsiwwer d’Waasser an eist Segelboot, erkun...
Liste d'attente

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Lultzhausen
Passer la carte