Retour

Horizont – Ouni Grenzen 1

Type d'activité

Camp (2 nuitées minimum - tente)
L'activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.
Du weess nach net sou richteg wat an der Summer Vakanz maachen an du wëlls däi Franséisch verbesseren? Dann ass hei den Tipp: Komm op Lëlz an d'Kolonie! Et erwaarden dech 6 Deeg puere Spaass: schlofen am Zelt, Bléck ob d’Plage, Aktivitéiten an der Déift vum Waasser an an der Héischt vun de Beem. Dobäi kanns du och nach deng Kompetenzen am Franséische op eng flott an interaktiv Art a Weis verbesseren! Mir sinn eng internatio...
Liste d'attente