Retour

Fossilien an Hielen erliewen!

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
L'activité a déjà eu lieu
Um Programm stinn: mat Neoprenkostüm an Helm ausgerüst d’Falkensteiner Hiel erfuerschen, den Urweltmuseum Hauff mat senge weltberüümte Fossilie besichen an duerno der selwer an eng Schifergrouf klappen a Villes méi!
Mir schlofen an der Jugendherberg zu Bad Urach.
Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Organisateur

Lieu d'activité

Bad Urach
Passer la carte