Retour

Camp Erpeldange 2

Type d'activité

Camp (2 nuitées minimum - tente)
Hues du Loscht 11 Deeg an Zelter bei der Sauer ze verbréngen? Nei an al Kollegen ze treffen an zesummen Tonne Spaass an Actioun ze erliewe bei Aktivitéite wéi z.B. en Hike, Spiller ouni Grenzen oder en Nuetsspill? Da mell dech séier op eisem Camp un an da gesi mer eis am Summer zu Ierpeldéng! Op dësem Camp schlofe mir a groussen Zelter op Feldbetter. Desweideren ënnerhuele mir en Hike woubäi mir mindestens 1 Nuecht beim Bauer an der Scheier oder ...
Inscription

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Erpeldange-sur-Sûre
Passer la carte