Retour

Action am Mëllerdall

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
Du wëlls deng Vakanz gäre mat neien oder alen Frënn verbréngen, mat hinnen sportlech wéi och manner sportlech Aktivitéiten maachen, hiken an mam Velo fueren. Eng Woch voller Action erliewen, a verschiddene Jugendherbergen am Land schlofen an nach villes méi? Da bass du hei genau richteg! Mell dech séier un. Mir freeën eis schonn drop eng flott Zäit mat dir ze verbréngen! Op dëser Kolonie ënnerhuele mir en Hike woubä...
Inscription

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Marienthal
Passer la carte