Retour

Wantervakanz um Sammeshaff

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
Néi Destinatioun: Wantervakanz um Sammeshaff Wanterzäit ass eng besënnlech Zäit Fir eis klengsten Bierger net ze vergiessen an hinnen des besënnlech Zäit mäi no ze bréngen, gëtt et dësen Wanter eng ganz nei Wantervakanz fir Kanner vun 4-7 Joer. Des ass vum 2ten Januar bis den 06ten Januar 2024, an spillt sech am gemittlechen  Sammeshaff z...
Inscription
Passer la carte

Lieu d'activité

Munshausen (L)