Retour

Mad Science goes Wild 2023

L'activité a déjà eu lieu
Hallo léif Jonker, Et ass endlech nees esou wäit, mir dierfen eisen nächsten Camp ukënnegen. Nodeems mir 2022 déi éischten Kéier an Ausland gaangen sinn, hunn mir fir 2023 erëm een flotten Camp hei zu Lëtzebuerg geplangt. Dëst kéier geet et vum 25te bis den 29te August 2023 ob Lëlz wou mir flott Deeg um – an ronderëm Waasser verbréngen wäerten. Dat ganzt natierlech verbonnen mat den bekannten flotten, interaktiven wëssenschaftlechen Aktivitéiten. Zeck also ...
Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Lieu d'activité

Lultzhausen
Passer la carte