Retour

Mad Science goes Wild 2024

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
Hallo léif Jonker, Et ass endlech nees esou wäit, mir dierfen eisen nächsten Camp ukënnegen. Dëst kéier geet et vum 23te bis den 27te August 2024 ob Lëlz wou mir flott Deeg um – an ronderëm Waasser verbréngen wäerten. Dat ganzt natierlech verbonnen mat den bekannten flotten, interaktiven wëssenschaftlechen Aktivitéiten. Zeck also net laang an mëll dech schnell hei un : Umeldung Hei fannt dir Fotoen vun den läschten Joeren : Fotoen Wann du oder deng Elteren el...
Inscription
Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Lieu d'activité

Lultzhausen
Passer la carte