Retour

Dinocamp 2023

Type d'activité

Colonie (2 nuitées minimum – dortoir)
L'activité a déjà eu lieu

Op der Spuer vun Dinosaurier, Flugsaurier an Mieresmonster entdecke mir den Iechternacher Séi. Den zweeten Dag erfuersche mir déi spannend Teufelsschlucht a besichen den Dinopark zu Iernzen. Mir schlofen zu Iechternach an der Jugendherberg.

Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Organisateur

Lieu d'activité

Echternach Hostel
Passer la carte