Retour

Bérengungscamp 2023

L'activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Mir beobachten a berénge Villercher, erfuerschen d’Biodiversitéit an den Naturschutzgebitter « Haff Réimech » a « Schlammwiss ».
Iwwernuecht gëtt an der Jugendherberg zu Remerschen.

Liste d'attente
Informations supplémentaires concernant l'activité et l'inscription

Organisateur

Passer la carte

Lieu d'activité

Remerschen (L)